Python Veri Türleri

Bu öğreticide, Python’da kullanabileceğiniz farklı veri türleri hakkında bilgi edineceksiniz

Python’daki veri türleri

Python’daki her değerin bir veri türü vardır. Python programlamasında her şey bir nesne olduğundan, veri türleri aslında sınıflardır ve değişkenler bu sınıfların örneğidir.

Python’da çeşitli veri türleri vardır. Önemli türlerden bazıları aşağıda listelenmiştir.


Python sayısal veriler

Tamsayılar (int), Kayan noktalı sayı (float), Karmaşık sayılar complex olarak tanımlanır.

Bir değişkenin veya bir değerin hangi sınıfa ait olduğunu bilmek için type() kullanılır. Benzer şekilde isinstance() fonksiyonu da bir nesnenin belirli bir sınıfa ait olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.

a = 4
print(a, "türü", type(a))

a = 2.0
print(a, "türü", type(a))

a = 1+2j
print(a, "complex bir sayı mı?", isinstance(1+2j,complex))

Kod Çıktısı

4 türü <class 'int'>

2.0 türü <class 'float'>

(1+2j) complex bir sayı mı? True

Tamsayılar herhangi bir uzunlukta olabilir. Kayan noktalı sayısı’nın uzunuğu ise 15 ondalık basamağa kadar olabilir. 1 bir tamsayıdır, 1.0 bir kayan noktalı sayıdır.

Kompleks sayılar x + yj şeklinde yazılır. x reel kısım, y sanal kısımdır.

>>> a = 1221345345777
>>> a
1221345345777
>>> b = 0.1221345345777
>>> b
0.1221345345777
>>> c = 2+2j
>>> c
(2+2j)

Python Listeler

Liste , sıralı bir öğe dizisidir. Python’da en çok kullanılan veri türlerinden biridir. Listedeki tüm öğelerin aynı türden olması gerekmez.

Bir liste oluşturmak oldukça basittir. Virgülle ayrılmış öğeler köşeli parantez [ ] içine alınır.

a = [1, 2.2, 'pykod']

Listeler konusunu ayrıntılı görmek için butona tıklayın. Python Listeler


Python Tuple

Tuple , liste ile aynı sıralı bir öğe dizisidir. Tek fark, tupllerin değişmez olmasıdır. Oluşturulduktan sonra tuplelar değiştirilemez.

Tuples, verileri yazmaya karşı korumak için kullanılır ve dinamik olarak değiştirilemedikleri için genellikle listelerden daha hızlıdır.

Virgülle ayrılmış öğeler parantez ( ) içine alınır.

t = (21,'pykod', 1+2j)

Tuple konusunu ayrıntılı görmek için butona tıklayın. Python Tuple


Python String

Stringler, unicode karakter dizisidir. Stringleri temsil etmek için tek tırnak ( ) veya çift tırnak ( ) kullanabiliriz.

Çok satırlı stringleri üçlü tırnak işareti kullanarak belirtilebilir. ( ” ” “ ) veya ( ‘ ‘ ‘ ).

s = "Bu bir string"
print(s)

s = '''Bu bir çok satırlı
string'''
print(s)

Kod Çıktısı

Bu bir string

Bu bir çok satırlı
string

String konusunu ayrıntılı görmek için butona tıklayın. Python String


Python Dictionary (sözlük)

Sözlük , anahtar / değer çiftlerinin sırasız bir hizalanmasıdır.

Genellikle çok fazla veriye sahip olunduğunda kullanılır. Sözlükler veri almak için optimize edilmiştir. Değeri almak için anahtarı bilmeliyiz.

Python’da sözlükler süslü parantez { } içinde tanımlanır. Ve her bir öğe sözlükte bir çift olur. key:value / anahtar:değer Anahtar ve değer herhangi bir türde olabilir.

>>> d = {1:'value','key':2}
>>> type(d)
<class 'dict'>
>>> d = {1:'value','key':2}
>>> print(d)
{1: 'value', 'key': 2}

Sözlük konusunu ayrıntılı görmek için butona tıklayın. Python Sözlük


Python Set

Set , benzersiz öğelerin sıralanmamış bir koleksiyonudur. Küme, { } içine virgülle ayrılmış değerlerle tanımlanır.

a = {5,2,3,1,4}

# printing set variable
print("a = ", a)

# data type of variable a
print(type(a))

Kod Çıktısı

a = {1, 2, 3, 4, 5} 
<class 'set'>

İki kümede birleşim, kesişim gibi küme işlemleri yapabiliriz. Kümelerin benzersiz değerleri vardır. Tekrarlanmaları ortadan kaldırırlar.

a = {1,2,2,3,3,3}
print(a)

Kod Çıktısı

{1, 2, 3}

Set konusunu ayrıntılı görmek için butona tıklayın. Python Set


Veri türleri arasında dönüşüm

Farklı tip dönüşüm fonksiyonları kullanarak farklı veri türleri arasında dönüşüm yapabilirsiniz. int(), float(), str() vb.

>>> float(5)
5.0

Float’tan int’e dönüştürme.

>>> int(10.6)
10

Stringe ve stringten dönüştürme.

>>> float('2.2')
2.2

>>> str(20)
'20'

>>> int('1p')
Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 301, in runcode
  File "<interactive input>", line 1, in <module>
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '1p

Hatta bir diziyi diğerine dönüştürebiliriz.

>>> set([1,2,4])
{1, 2, 4}
>>> tuple({4,8,7})
(4, 8, 7)
>>> list('pykod')
['p', 'y', 'k', 'o', 'd']

Sözlüğe dönüştürmek için her öğenin bir çifti olması gerekir.

>>> dict([[1,2],[3,4]])
{1: 2, 3: 4}

>>> dict([(3,26),(4,44)])
{3: 26, 4: 44}