Python Listeler

Bu makalede, Python’da listeleri, nasıl oluşturuldukları, bir listeyi dilimleme, bunlara öğe ekleme veya kaldırma vb. Hakkında her şeyi öğreneceğiz.

Liste, Python’da en sık kullanılan ve çok yönlü veri türlerinden biridir.


Liste nasıl oluşturulur?

Python programlamasında, tüm elemanları virgülle ayırıp köşeli parantez [ ] içine alarak bir liste oluşturulur .

Liste içerisinde farklı türlerde eleman bulunabilir. (integer, float, string vs. değerler)

# boş liste
liste_1 = []

# tamsayı listesi
liste_1 = [1, 2, 3]

# karışık veri türleriyle liste
liste_1 = [1, "pykod", 3.4]

Bir liste, eleman olarak başka bir listeye de dahil olabilir. Buna iç içe liste denir.

# iç içe liste
liste_1 = ["pykod", [8, 4, 6], ['a']]

List () Fonksiyonu

Python’un list () fonksiyonunu kullanarak diğer veri türlerini listelere dönüştürebilirsiniz .

# String değeri listeye dönüştürme
L = list('abc')
print(L)
# Çıktı ['a', 'b', 'c']

 

# Tupple değeri listeye dönüştürme
L = list((1, 2, 3))
print(L)

# Çıktı [1, 2, 3]

İç İçe Liste

Bir liste, eleman olarak başka bir listeye de dahil olabilir. Buna iç içe liste denir.

L = ['a', ['bb', ['ccc', 'ddd'], 'ee', 'ff'], 'g', 'h']

Liste eleanlarına nasıl erişilir?

Bir listenin öğelerine erişmenin çeşitli yolları vardır.

Listedeki bir elemana erişmek için index operatörünü kullanabiliriz . Python’da indeksler 0’dan başlar. Bu nedenle, 5 öğeye sahip bir listenin 0-4 arasında bir indeksi olacaktır.

L = ['kırmızı', 'yeşil', 'mavi', 'sarı', 'siyah']

print(L[0])
# Çıktı: kırmızı

print(L[2])
# Çıktı: mavi

Listenizdeki eleman sayısını aşan bir indeks kullanırsanız, IndexError hatası alırsınız.

L = ['kırmızı', 'yeşil', 'mavi', 'sarı', 'siyah']
print(L[10])

# Çıktı: Triggers IndexError: list index out of range

Negatif indeksleme

Bir listeye negatif indeksleme ile de erişebilirsiniz. Negatif indeksler listenin sonundan geriye doğru sayar. Yani, L[-1]son elemanı çağırır, L[-2] ise sondan ikinciyi çağırır.

L = ['kırmızı', 'yeşil', 'mavi', 'sarı', 'siyah']

print(L[-1])
# Çıktı: siyah

print(L[-2])
# Çıktı sarı

Liste Dilimleme

Bir listedeki bir dizi öğeye erişmek için bir listeyi dilimlemeniz gerekir. Bir listeyi dilimlemek için : ifadedesini kullanmak gerekir.

Bu operatörle dilimlemenin nereden başlatılacağını, nerede biteceğini ve adımlarını belirleyebilirsiniz.

L = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i']
print(L[2:7])

# Çıktı: ['c', 'd', 'e', 'f', 'g']

Negatif İndeksli Dilimleme

L = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i']
print(L[-7:-2])

# Çıktı: ['c', 'd', 'e', 'f', 'g']

Pozitif ve Negatif İndeksli Dilimleme

Hem pozitif hem de negatif indeksleri aynı anda belirleyebilirsiniz.

L = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i']
print(L[2:-5])

# Çıktı: ['c', 'd']

Dilimleme Adımını Belirtme

Step parametresini kullanarak dilimleme adımını belirleyebilirsiniz .

# 2 ila 7 arasındaki her 2. öğeyi yazdır

L = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i']
print(L[2:7:2])

# Çıktı: ['c', 'e', 'g']

Değer Değiştirme

İndekse yeni bir değer atayarak varolan bir öğeyi yeni bir değerle değiştirebilirsiniz.

L = ['kırmızı', 'yeşil', 'mavi']

L[0] = 'turuncu'
print(L)
# Çıktı: ['turuncu', 'yeşil', 'mavi']

L[-1] = 'siyah'
print(L)
# Çıktı: ['turuncu', 'yeşil', 'siyah']

Listeye eleman ekleme

Listeye yeni değerler eklemek için append () metodunu kullanın . Bu yöntem, öğeleri yalnızca listenin sonuna ekler.

L = ['kırmızı', 'yeşil', 'sarı']
L.append('mavi')
print(L)

# Çıktı: ['kırmızı', 'yeşil', 'sarı', 'mavi']

Listeleri Birleştirme

Ext () metodunu kullanarak bir listeyi diğeriyle birleştirebilirsiniz . Bir listeyi argüman olarak alır ve tüm öğeleri ekler.

L = ['kırmızı', 'yeşil', 'sarı']
L.extend([1,2,3])
print(L)

# Çıktı: ['kırmızı', 'yeşil', 'sarı', 1, 2, 3]

Alternatif olarak, birleştirme operatörünü + veya atama operatörünü += kullanabilirsiniz.

# birleştirme operatörü
L = ['kırmızı', 'yeşil', 'mavi']
L = L + [1,2,3]
print(L)

# Çıktı: ['kırmızı', 'yeşil', 'mavi', 1, 2, 3]

# atama operatörü
L = ['kırmızı', 'yeşil', 'mavi']
L += [1,2,3]
print(L)

# Çıktı: ['kırmızı', 'yeşil', 'mavi', 1, 2, 3]

Listeden elemanları silme

Listeden elemanları kaldırmanın birkaç yolu vardır.

Bir Elemanı İndeksine Göre Kaldırma

İstediğiniz öğenin indeksini biliyorsanız, pop () metodunu kullanabilirsiniz. Herhangi bir indeks belirtilmezse, pop () listedeki son elemanı kaldırır ve döndürür.

L = ['kırmızı', 'yeşil', 'mavi']
x = L.pop(1)
print(L)

# Çıktı: ['kırmızı', 'mavi']

# kaldırılan eleman
print(x)
# Çıktı: yeşil

Kaldırılan değere ihtiyacınız yoksa del fonksiyonunu kullanın.

L = ['kırmızı', 'yeşil', 'mavi']
del L[1]
print(L)

# Çıktı: ['kırmızı', 'yeşil']

Bir Elemanı Değere Göre Silme

Öğenin listede nerede olduğundan emin değilseniz, değere göre silmek için remove () metodunu kullanın.

L = ['kırmızı', 'yeşil', 'mavi']
L.remove('kırmızı')
print(L)

# Çıktı: ['yeşil', 'mavi']

Ancak, listede verilen elemanın birden fazla örneği varsa, bu yöntemin yalnızca ilk elemanı kaldırdığını unutmayın.

L = ['kırmızı', 'yeşil', 'mavi', 'kırmızı']
L.remove('kırmızı')
print(L)

# Çıktı: ['yeşil', 'mavi', 'kırmızı']

Tüm Elemanları Silme

Listedeki tüm elemanları silmek için  clear() metodunu kullanırız.

L = ['kırmızı', 'yeşil', 'mavi']
L.clear()
print(L)

# Çıktı: []

Liste Çoğaltma

Çoğaltma operatörü * kullanarak bir listeyi belirli sayıda tekrarlarız.

L = ['kırmızı']
L = L * 3
print(L)

# Çıktı: ['kırmızı'', 'kırmızı', 'kırmızı']

Liste Uzunluğunu Bulma

Listedeki öğe sayısını bulmak için len ()

metodunu kullanırız.

L = ['kırmızı', 'yeşil', 'mavi']
print(len(L))

# Çıktı: 3