Python Input, Output ve Import

Bu derste Python Giriş / Çıkış temellerini ve python programında bir modülün nasıl içe aktarılacağını ele alacağız .

Python’da, belirli görevleri gerçekleştirmek için kullanılan bir dizi dahili işlev kullanırız. Önceki örneklerde, print() işlevini çok kullandık ve bunun nasıl çalıştığını merak ediyor olabilirsiniz. Bu makalede, print() ve input() iki ana işlevi ele alacağız.


Python print () işlevi (çıktı)

Python’da, ekranda bir şeyi çıktı olarak göstermek istiyorsanız, burada print () işlevini kullanırız. Print () işlevini kullanarak çıktı verilerini standart ekranınızda gösterebilirsiniz.

Normalde print () işlevi, değişkenlerin ve dizelerin çıktı verilerini göstermek için kullanılır.

Örnek:

print('pykod python öğrenme sitesi')

Kod Çıktısı

pykod python öğrenme sitesi

Başka bir örnekte aşağıda verilmiştir:

a = 10
print('A'nın değeri', a)

Kod Çıktısı

A'nın değeri 10

Çıktı biçimlendirme

Bazen çıktımızı daha güzel görünmesi için biçimlendirmek isteriz. Bu işlemi str.format() fonksiyonunu kullanarak yaparız.

>>> x = 5; y = 10
>>> print('x'in değeri {} ve y'nin değeri {}'.format(x,y))
x'in değeri 5 ve y'nin değeri 10

Burada, süslü parantezler { } yer tutucu olarak kullanılır. Ayrıca ayıları kullanarak yazdırılma sırasını belirleyebiliriz.

print(' {0} ve {1} içerim.'.format('su','çay'))
print('{1} ve {0} içerim.'.format('su','çay'))

Kod Çıktısı

su ve çay içerim.
çay ve su içerim.

Farklı bir örnek:

>>> print('Merhaba {isim}, {mesaj}'.format(mesaj = 'Günaydın', isim = 'Onur'))
Merhaba Onur, Günaydın

Python input () işlevi (girdi)

Bazen programımızın kullanıcı tarafından verilen klavye girişlerini okuması gerekebilir. Bu nedenle input() fonksiyonu kullanacağız .

Örnek:

>>> sayi = input('Bir sayı girin: ')
Bir sayı girin: 10
>>> sayi
'10'

Burada, girilen değer bir sayı değil, bir string (dize) olduğunu görebiliriz. Bunu bir sayıya dönüştürmek için int() veya float() kullanabiliriz.

>>> int('10')
10
>>> float('10')
10.0

Python Import (İçe Aktarma)

Python programımızda bir paket veya modül kullanmak istediğimizde, öncelikle onu erişilebilir hale getirmemiz gerekir. Bu nedenle bu paketi veya modülü programımıza aktarmamız gerekiyor.

Modül, Python tanımlarını ve ifadelerini içeren bir dosyadır. Python modüllerinin bir dosya adı vardır ve  .py uzantısı ile biter

Bir modül içindeki tanımlar başka bir modüle veya yorumlayıcıya aktarılabilir. Bunu yapmak için  import komutunu kullanırız.

Örneğin, math modülünü aşağıdaki satırı yazarak içe aktarabiliriz.

import math

Modülü aşağıdaki şekilde kullanabiliriz.

import math
print(math.pi)

Kod Çıktısı

3,141592653589793

Artık  math modülü içindeki tüm tanımlamalara erişebiliriz.  from anahtar kelimesini kullanarak yalnızca belirli özellikleri ve işlevleri de içe aktarabiliriz.

Örnek

>>> from math import pi
>>> pi
3.141592653589793