Python Değişkenler

Değişken, herhangi bir değeri (veri) saklayabildiğimiz tutuculardır. Yazdığınız hemen hemen her Python programında değişkenleriniz olacaktır. Değişkenler veri için yer tutucu görevi görür. Değişkenler, programların çok daha dinamik hale gelmesine yardımcı olur.

Python’da her şey bir nesnedir ve değişkenler sadece bu nesneleri tanımlamak için verilen adlardır.

Örneğin:

x = 10

Yukarıdaki kodda x bir değişkendir 10 ise değerdir.

Değişkenlerin verileri tanımlayıcı bir adla etiketleme kolaylığı sağladığını söyleyebiliriz, böylece programlarımız kullanıcı ve kendimiz tarafından daha net bir şekilde anlaşılabilir.

Değişkenin bir adı olması gerekir . Değişkene ad atamak için bazı kurallar vardır.

  • Değişken adı yalnızca alfabe, sayı ve alt çizgi (ler) den oluşabilir.
  • Değişkenin adındaki ilk karakter bir sayı olamaz. Dolayısıyla py-variable , variable! , 1variable , #variablegibi tanımlamalar geçersiz değişken isimleridir. py_variable , variable , variable1 , _variable ise geçerli değişken isimleridir.

Değeri bir değişkene kaydetme

Şimdi değişkenimizde bir değeri nasıl saklayabileceğimizi görme zamanı. x adlı bir değişkeni düşünün. bu değişkenin sayısal bir değer veya bir sayı depolamasını istiyoruz (10). Bunu yapmak için IDLE’ye gidin ve şunu yazın:

x = 10

Ve Enter tuşuna basın . Bununla, değişkenimiz oluşturulur. = operatörü değer atamak için kullanılır. Değişkenin adı her zaman sol tarafta olur ve değeri sağda olur.

Şimdi başka bir değişken oluşturalım. Değişken adı y , değeri 20 olsun.

y = 20

Şimdi, oluşturulan değişkenleri çağıralım.

Herhangi bir değişkenin değerini kontrol etmek istiyorsanız, yeni bir satıra o değişkenin adını yazıp Enter tuşuna basmanız yeterlidir. İçinde depolanan değer, IDLE ekranında yeni bir satıra yazdırılır.

>>> x
10
>>> y
20
>>> x + y
30

Şimdi aşağıdaki koda bakın ve bunun ne yapacağını düşünün.

>>> x = y

Sağdaki değer soldaki değişkene atanacaktır. Sonuç olarak x değişkeni y değişkeninin değerini alacaktır.

>>> x
20
>>> x = 10
>>> y = 20
>>> x
10
>>> y
20
>>> x = y
>>> x
20
>>> y
20
>>>