Python Anahtar Kelimeler ve Tanımlayıcılar

Bu öğreticide, anahtar kelimeleri (Sözdizimi) ve tanımlayıcıları (değişkenlere, işlevlere vb. verilen adlar) öğreneceksiniz.

Python Anahtar Kelimeler

Bir anahtar kelimeyi değişken adı, işlev adı veya başka bir tanımlayıcı olarak kullanamayız. Python dilinin sözdizimini ve yapısını tanımlamak için kullanılırlar.

Python’da, anahtar kelimeler büyük / küçük harfe duyarlıdır.

Python içinde 33 anahtar kelime var. Bu sayı zaman içinde değişebilir.

True, False, None hariç tüm anahtar kelimeler küçük harflerle yazılır. Tüm anahtar kelimelerin listesi aşağıda verilmiştir.

Falseawaitelseimportpass
Nonebreakexceptinraise
Trueclassfinallyisreturn
andcontinueforlambdatry
asdeffromnonlocalwhile
assertdelglobalnotwith
asyncelififoryield

Tüm anahtar kelimelere bir kerede bakarak ve ne anlama geldiğini anlamaya çalışmak çok zor olabilir.


Python Tanımlayıcıları

Tanımlayıcı, sınıf, işlevler, değişkenler vb. Gibi varlıklara verilen bir addır. Bir varlığı diğerinden ayırmaya yardımcı olur.

Tanımlayıcı yazma kuralları

  • Tanımlayıcılar, küçük harfli ( a’dan z’ye) veya büyük harfli (A’dan Z’ye) veya rakamlardan (0’dan 9’a) ya da alt çizgideki (_) harflerin bir kombinasyonu olabilir.  Örnek: myClass ,class_1 ,print_python_code gibi.
  • Bir tanımlayıcı rakamla başlayamaz. 1deger geçersiz bir tanımlamadır ancak  deger1 geçerli bir tanımlamadır.
  • Anahtar kelimeler (⇑yukarıdaki liste) tanımlayıcı olarak kullanılamaz. Ör: global, elif, None
  • @ , # , $ , % vb. Gibi özel simgeler kullanamayız  
  • Tanımlayıcı herhangi bir uzunlukta olabilir.

Hatırlatma!

Python, büyük / küçük harfe duyarlı bir dildir. Bu demek oluyor   Deger  ve   deger aynı şey değildir.

Tanımlayıcılara her zaman anlamlı bir ad verin. (kodunuza baktığınızda neyi temsil ettiğini anlamak daha kolay olacaktır.)